Đa dạng hóa các ứng dụng sản phẩm

Chúng tôi tích cực tìm kiếm các ứng dụng mới trong lĩnh vực bồn bể và hệ thống áp lực. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi ứng dụng trong nhiều ngành, bao gồm dầu khí, hóa chất công nghiệp, các hệ thống hóa hơi,...

Nâng cao năng lực sản xuất

Với số lượng lớn đơn đặt hàng từ các khách hàng trong nước và quốc tế, nhà máy của chúng tôi tại khu công nghiêp Lê Minh Xuân hiện tại đã hoạt động hết công suất . Với việc số đơn hàng dự kiến sẽ không ngừng tăng, một nhà máy với diện tích lớn hơn, và trang thiết bị tối tân hơn đang được xây dựng tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra một xưởng kết cấu thép cũng sẽ được xây để mở rộng mảng kết cấu thép của chúng tôi.

Chinh phục các thị trường mới

Trong một môi trường luôn có sự cạnh tranh, CNI luôn nỗ lực duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành và đưa công ty vươn đến tầm cỡ khu vực và quốc tế.