Trụ Sở

Địa chỉ: 11A Trần Quý Khoách, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ hoạt động: T.Hai-T.Sáu (08:00 - 17:00), T.Bảy (08:00 - 12:00)
Điện thoại: +84-28-3526-7686
Fax: +84-28-3526-7696
Email: info@cnipvc.com

Xem Những Thông Tin Chủ Chốt Về CNI