10,000Nm3/h LPG Mixers + 10,000kg/h Steam Vaporizers + 1,000kg/h Electric Vaporizers at China Steel Sumikin Factory (CSVC) 1

Hệ thống trộn LPG 10,000Nm3/h+ hệ thống hóa hơi 10,000kg/h+hệ thống hóa hơi điện 1,000kg/h tại nhà máy thép China Steel Sumikin (CSVC)

CNI thực hiện dự án PC và chạy thử nghiệm trạm trộn khí LPG để thay thế 10.500NM3/hr CNG tại nhà máy thép China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC) . Dự án còn bao gồm cung cấp vật tư, hiệu chuẩn hệ thống, 2 bồn LPG 125 tấn, 3 bộ máy nén khí , và các hệ thống phụ trợ khác cho việc xấy, lọc; điều hòa không khí, LPG, và hơi nước; hệ thống ánh sáng, chữa cháy, hệ thống chống tích tụ điện, thu sét.