5-Axle Tank Truck Equipped with 32m3 Tank (VIMEXCO)

Xe bồn 5 trục tải bồn 32m3 (Vimexco)

CNI thiết kế, gia công lắp ráp, và cung cấp thiết bị  để lắp đặt trên khung gầm và cabin Hyundai 360, hoàn thành một xe bồn LPG 15 tấn. 

Tank Truck

Bốn xe bồn 9Mt tải bồn 23m3 (Total Gas)

CNI thiết kế và gia công chế tạo bồn, cung cấp thiết bị và lắp đặt trên cabin + khung rầm Hyundai21 nhập khẩu, hoàn thành 04 xe bồn 09 tấn chở LPG.