CNI cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cùng với sự an toàn tuyệt đối. Để đạt được điều này, chúng tôi đã thiết lập hệ thống Quản Lý/ Đánh Giá Chất Lượng (QA/QC) hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu từ khách hàng và những quy chuẩn quốc tế.

Trong lịch sử hoạt động của CNI chưa hề xảy ra bất kỳ tai nạn hoặc sự cố nào liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi phấn đấu giữ vững chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng cách thực hiện theo những điều sau:

Hệ Thống QA/QC

Quy chuẩn: Hệ thống QA/QC của chúng tôi tuân thủ những yêu cầu của ASME U, U2, S và ISO 9001:2015 để đảm bảo chất lượng tuyệt đối.

Phạm vi: Hệ thống QA/QC được triển khai và áp dụng nghiêm ngặt tại tất cả những địa điểm vận hành, bao gồm Trụ sở, các Xưởng và Công trường.

Sổ tay Quản lý Chất lượng: Sổ tay Quản lý Chất lượng của CNI được phê chuẩn bởi ASME trong năm 2012 và cập nhật vào 2015. Sổ tay chi phối tất cả hoạt động sản xuất của CNI từ thiết kế đến thử nghiệm cuối cùng, bất kể hạng mục có yêu cầu hay không.

Nhân viên QC: Nhân viên QC của chúng tôi có trách nhiệm bao quát từ kiểm tra, giám sát và phê duyệt tất cả các khâu. Họ báo cáo trực tiếp lên Trưởng phòng Quản lý/Đảm bảo Chất lượng, người có quyền ngừng việc sản xuất vào bất kỳ lúc nào phát hiện ra lỗi không phù hợp đối với tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.

Kiểm tra: Chúng tôi thuê những nhà thầu phụ NDE và các phòng thí nghiệm luyện kim đạt chuẩn để tiến hành kiểm tra NDE. Tất cả thiết bị sử dụng trong lúc đo lường/kiểm tra NDE đều được bảo trì và hiệu chuẩn theo Sổ tay QC được ASME phê duyệt. Tất cả quy trình NDE đều được trình lên cho Kiểm định viên có thẩm quyền.

Bên thứ ba: Chúng tôi làm việc với những bên thứ ba uy tín tầm quốc tế để tiến hành xem xét và giám sát hoạt động sản xuất, từ kiểm tra vật tư đầu vào đến khâu hoàn công, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn căn cứ theo Traveler, ITP và các mẫu QC.

Sơ Đồ Quản Lý/Đảm Bảo Chất Lượng

QA/ QC System 1